Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viazwariowalam zwariowalam
4473 67ba 380
Reposted fromtfu tfu viastylte stylte
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viablacksadcat blacksadcat
5575 1b6a 380
Reposted fromnutt nutt viablacksadcat blacksadcat
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— Beata Pawlikowska
1598 d6c2 380
Reposted fromfriends friends viablacksadcat blacksadcat
Wyglądasz jak ktoś, kto się o coś zaczepił i nie może się uwolnić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablacksadcat blacksadcat
0932 2afb 380
Reposted frommexicola mexicola viablacksadcat blacksadcat
3027 3046 380
Reposted fromnezavisan nezavisan viainstead instead
1678 97f6 380
9383 8e71 380
6118 cd26 380
Reposted from777727772 777727772
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viablacksadcat blacksadcat
Pragnęła zostać sama, aby rozproszone odłamki jej życia miały czas wrócić na odpowiednie miejsca. Musiała dokonać bilansu, ustalić i podsumować to, co utraciła i co jej zostało. 
— Fiona Sussman - "Ostatni raz, gdy rozmawialiśmy"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viablacksadcat blacksadcat
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viablacksadcat blacksadcat
5125 eb88 380
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viaOFFka OFFka
2947 94e7 380
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaShittyKitty ShittyKitty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl